Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai lăn tay 50ml

Mã sản phẩm : C0098 / Nắp : N0103

Dung tích : 50ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 19.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ