Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Marphavet 300ml

Thể tích: 300ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 23gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ