Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai 190ml Nắp Ấn Xoay

Mã sản phẩm : C0117 / Nắp : N0143

Dung tích : 190ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 24.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ