Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nắp con gấu

Thể tích: 100 ml

Loại nhựa: nắp PP, Chai: PET

Trọng lượng: 16gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ