Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc viên nắp xé

Mã sản phẩm: C0011

Dung tích:230 ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 24gr

Kích thước: —

 

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ