Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nhỏ mắt 10ml LD trắng sữa

Mã sản phẩm : C0086

Dung tích : 10ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 3.38gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ