Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nhỏ mắt 15ml LD

Mã sản phẩm : C0079 / Nắp : N0006

Dung tích : 15ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 3.7gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ