Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nhỏ mắt 5ml trắng sữa

Mã sản phẩm : C0078 / Nắp : N0006

Dung tích : 5ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 2.05gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ