Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nhỏ mắt 5ml PP

Mã sản phẩm : C0155 / Nắp : N0006

Dung tích : 5ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 2.05gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ