Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nước súc miệng 200ml

Mã sản phẩm : C0158 / Nắp : N0113

Dung tích : 200ml

Loại nhựa : PET

Trọng lượng : 31gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ