Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai nước súc miệng hình răng 250ml

Mã sản phẩm : C0203 / Nắp : N0113

Dung tích : 250ml

Loại nhựa : PET

Trọng lượng : 32gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ