Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 120ml nắp vặn

Mã sản phẩm: C0463

Loại nhựa: PET

Trọng lượng: 22gr

Thể tích: 120ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ