Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 150ml tím-xanh-vàng

Mã sản phẩm: C0409-
Loại nhựa : PET
Trọng lượng: 25gr
Thể tích: 150ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ