Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 350ml Cát Linh

Thể tích: 350ml

Loại nhựa: PET

Trọng lượng: 32 gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ