Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 50ml

Mã sản phẩm: C0491-C0492
Loại nhựa: PET
Trọng lượng: 7.8gr
Thể tích: 50ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ