Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET 550ml

Mã SP: C0391
Loại nhựa: PET
Thể tích: 550ml
Trọng lượng: 48gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ