Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai PET răng 500ml

Mã sản phẩm: C0456
Loại nhựa: PET
Trọng lượng: 42gr
Thể tích: 500ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ