Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Pet răng Hoa Linh 125-350-400ml

Mã sản phẩm: C0348-C0294-C0317

Dung tích: 125-350-450ml
Loại nhựa: PET

Trọng lượng: 22-32-32gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ