Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai rửa mũi 240ml

Mã sản phẩm : C0187 / Nắp : N0126

Dung tích : 240ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 23.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ