Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Sao Việt 100ml

Mã sản phẩm : C0165 / Nắp : N0103

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 15.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ