Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Solutab 100ml

Mã sản phẩm : C0151 / Nắp : N0103

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 16gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ