Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai sữa 90ml-180ml

Mã sản phẩm:

Dung tích:90-180ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 11.7 gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ