Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai sữa 200ml Xuân Mai

Mã sản phẩm: C0061

Dúng tích: 200ml

Loại nhựa HDPE

Trọng lượng: 14gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ