Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai sữa Mộc Châu 900ml

Mã sản phẩm : C0087 / Nắp : N0059

Dung tích : 900ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 43gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ