Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Tedikid 60ml

Mã sản phẩm: C0256

Dung tích: 60ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 8-9gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ