Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 230ml nắp xé

Mã sản phẩm : C0011 / Nắp : N0004

 

Dung tích : 230ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 24.3gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ