Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 25ml

Mã sản phẩm: C007

Dung tích: 25ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 8gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ