Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thuốc 65ml BD

Thể tích: 65ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 13.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ