Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Ecovet 1L

Mã sản phảm : C0145 / Nắp : N0101

Dung tích : 1 L

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 85gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ