Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Vetvaco 1 L

Mã sản phẩm : C0125 / Nắp : N0088

Dung tích : 1L

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 106gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ