Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Viatox 100ml

Mã sản phẩm: C0039

Dung tích : 100ml

Nguyên liệu : HDPE

Trọng lượng : 16.0g

Chiều cao : 101.8mm

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ