Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai thụt hậu môn

Mã sản phẩm : C0133

Dung tích : 8ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 1.8gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ