Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai tương ớt 250ml

Mã sản phẩm: C0210

Dung tích :250ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 28gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ