Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Việt Anh 100ml

Mã sản phẩm : C0035

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 11.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ