Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Avac 100ml PP

Mã sản phẩm : C0156

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 14gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ