Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Avac 20ml PP

Mã sản phẩm : C0140

Dung tích : 20ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 6.0gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ