Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Vetvaco 50ml PP

Mã sản phẩm : C0147

Dung tích : 50ml

Loại nhựa : PP

Trọng lượng : 9.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ