Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai AnivacC 60ml

Mã sản phẩm : C0185

Dung tích : 60ml

Loại nhựa : LDPE

Trọng lượng : 9.3gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ