Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Vetvaco 10ml PP

Thể tích : 10 ml

Loại nhựa: PP

Trọng lượng: 3.05gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ