Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Gia Nguyễn 300ml

Thể tích: 300ml

Loại nhựa :PP

Trọng lượng: 26gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ