Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Vetvaco 23ml

Thể tích : 23ml

Loại nhựa:  PP

Trọng lượng: 5.15gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ