Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai vuông 200ml

Mã sản phẩm: –
Loại nhựa: HDPE
Trọng lượng: 24gr
Thể tích: 200ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ