Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai vuông 250ml Hoa Linh

Thể tích: 250ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 25gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ