Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai vuông 500ml

Mã sản phẩm:

Dung tích: 500ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 90gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ