Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai vuông An Bình

Mã sản phẩm : C0070

Dung tích : 80ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 11gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ