Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xả vải 1.6l

Mã sản phẩm: C0019

Dung tích 1.6l

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng: 343gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ