Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt 20ml

Mã sản phẩm: C0373

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 3.5gram

Thể tích: 20ml

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ