Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai Thiên Thành 100ml Nắp sập

Mã sản phẩm : C0143 / Nắp : N0105

Dung tích : 100ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 16.5gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ