Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt 120ml Cát Linh

Thể tích: 120ml

Loại nhựa: HDPE

Trọng lượng: 18gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ