Các chứng chỉ

Tên sản phẩm: Chai xịt 15ml trắng sữa

Mã sản phẩm : C0093 / Đầu xịt : N0034

Dung tích : 15ml

Loại nhựa : HDPE

Trọng lượng : 3.3gr

Chia sẻ bài viết

Các chứng chỉ